Nieruchomości RemaX


Nieruchomości

Białystok

Biuro Nieruchomości Białystok

 

Białystok, leżący w centralnej części województwa podlaskiego, jest miastem różnych kultur, wyznań i narodowości oraz wielu zabytków. Prawie 300 tys. mieszkańców stanowi bogaty potencjał ludzki, a miasto jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, elektromaszynowego, drzewnego, spożywczego oraz materiałów budowlanych. Aglomeracja stanowi główną siedzibę handlu ze wschodem. Jest również największym ośrodkiem kulturalnym w północno-wschodniej Polsce. Około 30% jej powierzchni zajmują tereny zielone, a sport, rekreacja i szkolnictwo wyższe są rozwinięte na wysokim poziomie. Warto tutaj inwestować w nieruchomości z RemaXim.